Menu

Jak działają

Zakres pracy

Dmuchawy te przeznaczone są do pracy ciągłej z parametrami dochodzącymi do 300 mbar  nadciśnienia. Typoszereg dmuchaw obejmuje urządzenia o wydajności od 6 - 350 l/min w wersjach tłoczących oraz ssąco-tłoczących.

Konstrukcja i działanie

Opisywane urządzenie jest dmuchawą membranową z elektromagnetycznym napędem liniowym. Napęd składa się z dwóch przeciwstawnych elektromagnesów stałych i osiowo przesuwnego pręta uruchamiającego, na którym zamontowane są na stałe cztery magnesy. Zmienne pole magnetyczne powstaje w momencie doprowadzenia napięcia prądu zmiennego do dwóch elektromagnesów połączonych równolegle. Pręt uruchamiający jest przyciągany i odpychany przez pole magnetyczne tworząc liniowy, oscylacyjny ruch z dużą wydajnością i bez straty wskutek starcia. Membrana jest umocowana na obu końcach twornika, który wraz z komorą blokującą i zaworami tworzą pompę próżniową.

Taki układ pozwala na uzyskanie wysokiej efektywności przy niskim zużyciu energii elektrycznej.
Części ruchome dmuchawy nie poddawane są tarciu, nie wymagane jest więc smarowanie. Jest to gwarancją czystości podawanego powietrza.
Dmuchawy YASUANAGA są zgodne z Europejskim Standardem Bezpieczeństwa (Dyrektywa Niskonapięciowa i Kompatybilności Elektromagnetycznej) oraz posiadają oznaczenie CE.

Główne zastosowania dmuchaw Yasunaga:

  • napowietrzanie w oczyszczalniach ścieków, głównie przydomowych
  • napowietrzanie zbiorników i stawów rybnych, akwariów oraz podczas transportu ryb żywych
  • do aparatury kontrolno-pomiarowej, głównie do pobierania próbek powietrza
  • w szpitalach do sprzętu terapeutycznego, np. materace przeciwodleżynowe
  • pakowanie próżniowe
  • dekoracje wodne

Szukasz - zadzwoń - pomożemy

+48 61 8202011

Szybki kontakt

AKWATECH SYSTEMY Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Serbska 4
61-696 Poznań
tel. +48 61 8202011
e-mail: info@akwatech.pl

Yasunaga

YASUNAGA cieszy się zaufaniem w branżach ochrony środowiska, hodowli ryb, medycznej i pomiarowej już od początku produkcji dmuchaw w 1972 roku.

czytaj więcej >>